Retur og reklamasjon

RETUR

Varene må ikke returneres uten avtale.
Ved retur skal returskjema fylles ut og returneres sammen med varen.
Returskjema fås ved henvendelse til MS Belysning v/ Pia
Varer krediteres ikke ved retur uten forhåndsavtale.
Alle retur varer skal pakkes ordentlig, selv om varen er defekt.
Returvarer må være i original emballasje og tydelig merket fakturanr. / ordrenr.
Når returavtale er akseptert, belastes 25% av fakturert nettobeløp som mottagelse gebyr.
All returforsendelse skjer for kundens regning og risiko, hvis annet ikke er avtalt.
Spesialarmaturer kan ikke returneres.
Ved transportskade må dette noteres på fraktbrevet.

REKLAMASJON

Skader på forsendelser eller manko må meldes til transportør og MS Belysning omgående og innen 8 dager etter varemottakelse. Faktura / pakkseddelnr. må alltid oppgis.
AS Metall-Service begrenses til defekter eller mangler som er direkte følge av fabrikasjonsfeil.
Defekte deler som leverandøren er ansvarlig for blir erstattet eller reparert ved innsendelse til leverandøren.
Feilsøking i anlegg dekkes ikke av leverandøren.
MS Belysning er ikke ansvarlig for produkter som benyttes under andre driftshold enn foreskrevet.