Personvern

 GDPR   (General Data Protection Regulation)

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018.  
Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge.

Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.
Vi i MS belysning er opptatt av personvernet til våre ansatte, leverandører og kunder. 
Vi vil derfor gjøre alt for at deres personvern blir i varetatt.
 
Våre programmer og databaser som vi har personinfo på blir oppgradert i henhold til loven. 
Vi vil også utforme et samtykke skjema innen kort tid.
Det er sendt forespørsel til våre samarbeidspartnere innen data, slik at de også sikrer personopplysninger.